Event Host

Ik ben de dirigent op jouw event

Event Host of Dirigent ?

Een goede dagvoorzitter (Event Host) is als een goede dirigent. Een goede dirigent is een onzichtbare dirigent. Mensen komen naar het concert voor de muziek en niet voor de dirigent. Een goede dirigent bepaalt het tempo en het volume en laat het optreden van de individuele muzikanten klinken als een logisch programma. Een goede dirigent zorgt ervoor dat het concert kan excelleren.

Als u  naar een concert gaat of een concert organiseert dan wil u zich geen zorgen maken over het werk van de dirigent. Een goede dagvoorzitter is als een goede dirigent die de muzikanten laat excelleren en u laat genieten van het muziek programma.

Een dagvoorzitter, ontzorgt, verbindt en bewaakt de kwaliteit van uw event en zorgt voor de gewenste interactie tussen de mensen in de zaal en de sprekers op het podium. 

Wat ga ik voor je doen ?

Connectie podium & Zaal

Actie op gang brengen, het publiek bij de gesprekken betrekken en de toon en het tempo van discussies sturen.

Conceptbewaking

De tijd en het concept managen en ter plekke beslissingen nemen als zich onverwachte gebeurtenissen voordoen

Presenteren

Programmaonderdelen met elkaar verbinden, inleidingen houden, gastsprekers en acts aankondigen en introduceren, lezingen samenvatten

Interviews

Vraaggesprekken houden met uw gasten en panelleden

 

Mijn aanpak

De korte uitleg van mijn aanpak is: voorbereiden, voorbereiden en voorbereiden. De sfeer bepaalt in belangrijke mate hoe een event ervaren wordt. Voor een optreden kom ik bij u sfeerproeven en wil ik  een stevige briefing over de sprekers en uw programma.

De keynote sprekers wil ik op z’n minst telefonisch gesproken hebben om helder te krijgen waar het belang ligt van de sprekers en  voor u als opdrachtgever. Wat is de rode draad die door  uw programma loopt?

Mijn kracht ligt in mijn ongedwongen manier van verbinden. Los als het kan en streng als het moet en altijd met een serieuze en charmante knipoog.